GENEL EMİRLER

YOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Kar Mevsiminde Alınacak Önlemler Hakkında 102 Numaralı Genel Emir
- Şebekede Hadise Yedek Malzemesi Olarak Bulundurulan Köprü Tabliyeleri Ve Putrelleri İle Altyapı İyileştirme Ve Sağlamlaştırma Kerestelerine Ait 103 Numaralı Genel Emir
- Afyon Ve Sivas Beton Travers, Çankırı Makas, Ray Kaynak Ve Yol Makineleri Onarım Fabrikası Müdürlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 104 Numaralı Genel Emir
- Yol Müdürü, Yol Müdür Yardımcısı, Yol Baş Kontrolörü Ve Yol Kontrolörü, Yol Şube Şefi, Yol Kısım Şefi, Yol Sürveyanı, Yol Çavuşu Ve Yol Bekçisinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 105 Numaralı Genel Emir
- Rayların Gözle Muayenesine Ait 106 Numaralı Genel Emir
- Demiryollarının Üzerinden Veya Altından Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Belediyeler İle Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılacak Geçişlerin Yürütülmesine Ait 107 Numaralı Genel Emir

 

CER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- Tren Aydınlatması Hakkında 201 Numaralı Genel Emir

- Yolcu Ve Yük Vagonlarının Temizliği Hakkında 202 Numaralı Genel Emir

Trenlerin Isıtılmasına Ait 203 Numaralı Genel Emir

- Cer Müdürlüğü Ve Bünyesindeki İşyeri Amirlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarını Belirleyen 204 Numaralı Genel Emir

- Yük Vagonlarının Bakım Ve Onarımlarına Ait 205 Numaralı Genel Emir

- Buharlı Lokomotiflerin Depolarda Bakımı Ve Tamiri Hakkında 206 Numaralı Genel Emir

- Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüklerinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında 207 No.Lu Genel Emir

- İmdat Trenleri Ve Derayman Vinçlerinin Sefere Konmaları, Olay Yerinde Yapılacak İşler Ve Hasarlı Araçlara Uygulanacak İşlemler Hakkında 208 Numaralı Genel Emir

- Lokomotif Döner Köprülerinin Bakım, Çalışma, Peryodik Muayene Ve Tamirleri Hakkında 209 Numaralı Genel Emir

- Vagon Bakım Onarım Atelyelerinde Ve Depolarda Yapılacak Vagon Tamirine Ait 210 Numaralı Genel Emir

- Kaldırma Ve Taşıma Araçlarının Çalıştırma, Bakım, Periyodik Muayene, Kontrol, Tamir Ve Tahsislerine Ait 211 Numaralı Genel Emir

- TCDD'nin Çeken Araç Ve Dizilerin Kira İşleri Hakkında 212 Numaralı Genel Emir

- Yolcu Vagonlarının Bakım Onarımlarına Ait 213 Nolu Genel Emir

- Başmakinistlerin, Makinistlerin Ve Yardımcımakinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi, Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 214 Numaralı Genel Emir

- Çeken ve Çekilen Araç Dingillerinin Manyetik Parçacık Muayenesine Ait 215 Numaralı Genel Emir

- Çeken ve Çekilen Araç Tekerleklerinin Gözle Muayenesine Ait 216 Numaralı Genel Emir

 

YOLCU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Ticaret Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Yetiştirilmelerine Ait 301 Numaralı Genel Emir
- Yolcu Vagonlarının Dağıtılması Ve Kullanılması Hakkında 302 Numaralı Genel Emir
- TCDD Personelince Görev Seyahatlerinde Kullanılacak Belgelerin Uygulama Esaslarına Dair 303 Numaralı Genel Emir

 

YÜK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Yük Servis Müdürlüğü İle Bağlı İşyerlerinde Çalışan Personelin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 501 Numaralı Genel Emir
- TCDD Yük Vagonlarının Dağıtımı Yükletilmesi, Etiketlenmesi Ve Mühürlenmesi Hakkında 502 Numaralı Genel Emir
- TCDD Hatlarında Yurtiçi Yük Taşımalarında, Vagon Yükleme/Boşaltma Ve Eşyanın Emniyete Alınmasına Ait 503 Numaralı Genel Emir
- Vagon Kantarlarının Kullanılması, Bakım-Onarım Ve Ayarları İle İlgili 504 Numaralı Genel Emir
- Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması, Yükletilmesi, Boşaltılması Ve Depolanmasına Ait 505 Numaralı Genel Emir

 

SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 İlkyardım Çantaları Ve Küçük Tip Ecza Dolapları Hakkında 601 Numaralı Genel Emir

 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
-
 Genel Müdürlük Adına Dairelere Verilen İmza Yetkileri Hakkında 708 Numaralı Genel Emir
- TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatında Kullanılan Binaların Yangından Korunması İçin Alınacak Önlemlere Ait 713 Numaralı Genel Emir
- Yazı, Evrak, Dosya Ve Arşiv Uygulamaları İle İlgili 803 Nolu Genel Emir
- TCDD Tarafından Kulanılan Binalarla İçindeki Eşya Ve Malzemenin Temizlik, Bakım Ve Onarımı Hakkında 804 Numaralı Genel Emir
- Bölgeler Personel Ve İdari İşler Müdürlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 805 Numaralı Genel Emir
- Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetlemeye Dair 806 Numaralı Genel Emir
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Dair 807 Numaralı Genel Emir
- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hizmet Alımlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 808 Numaralı Genel Emir
- Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren İşçilerin Yer Değişimleri Hariç Olmak Üzere, MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ve İŞÇİ Personelin Yer Değişimlerine Dair Genel Emir
 

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
-
 TCDD'de Görevli Avukatlara Verilecek Avukatlık Ücretinin Dağıtımına İlişkin 1001 Numaralı Genel Emir

 

LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Liman Hizmetlerinde Kullanılan Yükleme-Boşaltma araçlarının Periyodik Bakım, Onarım Ve Revizyonlarına Ait 1101 Numaralı Genel Emir 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 TCDD Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojisi Donanımları İle Mobil Data ve İnternet Hattı Teminine İlişkin 1701 Numaralı Genel Emir

 

EMLAK VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Taşınmaz Mallar Müdürlükleri İle Taşınmaz Mallar Şefliklerinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Ait 1802 Numaralı Genel Emir
- Bina ve Sabit Tesislerin Bakım, Onarım ve Taminirine Ait 1803 Numaralı Genel Emir

 

TRAFİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- Demiryolu Üzerinde, Kenarında ve Yakınında Üçüncü Şahıslar Tarafından Yapılacak, Yol Bakım ve İnşaat Çalışmalarında Uyulacak Emniyet Kurallarına Dair 2701 Numaralı Genel Emir
- Tren Orerlerinin Hazırlanması Ve Trenlerin Planlanması Ve Kontrolu Hakkında 515 Numaralı Genel Emir
- Trafik Cetvellerinin Hazırlanmasına, Kullanılmasına Ve Kontrolüne Ait 1612 Numaralı Genel Emir