YÖNERGELER

YOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- TCDD Kültürel Tahkimat Ve Ağaçlandırma Hizmetleri Yönergesi 

 

YOLCU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 TCDD Kafeteryaları Yönergesi
- TCDD İşyerlerinde Kendi Nam Ve Hesabına Çalışan Hamallar Yönergesi

 

MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

- TCDD Demirbaş ve Eşya Yönergesi
- TCDD Mali Hizmetler Yönergesi
- TCDD Sigorta İşleri Yönergesi
- Demiryol Fabrikaları Maliyet Muhasebesine Ait Yönerge
- TCDD Personelinin Müteselsil Kefalet Sandığı Yönergesi

 

YÜK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Diğer Şahıslara Ait Vagonların TCDD Hatlarında İşletilmesi Yönergesi
- Yurtiçi Eşya Taşımalarında Meydana Gelen Aksaklıklara İlişkin Yönerge
 

 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
-
 TCDD Konutları Yönergesi
- TCDD İaşe İşleri ile ilgili Yönerge
- Tren Üzerinde Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ücretsiz Yemek veya Kumanya Verilmesi Hakkında Yönerge
- Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
- Sağlık Hizmetleri Yönergesi
- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi
- TCDD Kişisel Koruyucu Donanım Yönergesi

 

MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Alımları Denetim Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönerge
- TCDD Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönerge

 

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Bölge Müdürleri Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Yönergesi
- TCDD İştirakler Yönergesi

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TCDD İşyerleri İşbaşı ve İntibak Eğitimleri Yönergesi

 

TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Tesisler Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönerge

 

TRAFİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Trafik Servis Müdürlükleri Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönerge
- TCDD Acil Eylem Yönergesi
- Kaza Araştırma ve İnceleme Yönergesi

 

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ
-
 TCDD Emniyet Kurulları Ve Emniyet Komiteleri Yönergesi