YÖNETMELİKLER

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

- Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
- Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği
- Demiryolu Emniyet Yönetmeliği
- Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Limanlar Yönetmeliği
- Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) İzmir Liman Yönetmeliği
- Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) Samsun Liman Yönetmeliği
- Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
-
 TCDD Teftiş Kurulu Yönetmeliği
- Teftiş Kurulu Kontrolörleri Yönetmeliği

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
-
 TCDD Hukuk Müşavirlikleri Yönetmeliği
- TCDD Ölüm veya Yaralanmalarla Neticelenen Kazalarda Hak Sahiplerin Sulh Yolu ile Verilebilecek Maddi ve Manevi Tazminat Esaslarının Düzenlenmesine Ait Yönetmelik
- TCDD Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

 

YOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hemzemin Geçitlerin Korunması, Bakımı ve Yönetimi ile Geçit Bekçilerinin Görevlerine Ait Yönetmelik

 

CER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Lokomotif ve vagon Frenlerinin İşletmede Kullanılmasına ve Bakımına Dair Yönetmelik

 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
-
 TCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
- TCDD Personel Yönetmeliği
- TCDD Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
- TCDD Misafirhane-Yatakhane ve Lokaller Yönetmeliği
- Daire Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Ait Yönetmeliği

 

MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği
- TCDD Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği

 

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Telif, Tercüme ve Derleme Eserler Yönetmeliği

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 TCDD Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
- TCDD Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
- TCDD Genel Müdürlüğü Kreş Ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği
- TCDD Kütüpaneleri Yönetmeliği
- TCDD Personel Ve Eğitim Dinlenme Tesisleri Yönetmeliği
- TCDD Hesabına Yurt Dışında Mecburi Hizmet Karşılığı Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yaptırma Yönetmeliği

 

EMLAK VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kira Yönetmeliği

 

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
-
 TCDD Müzeleri İç Hizmet Yönetmeliği >>

 

TRAFİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
-
 Trenlerin Hazırlanması Ve Trafiğine Ait Yönetmelik (Şekiller)
- TCDD İşletmesinde Araçlarla Yapılacak Haberleşme Yönetmeliği
- TCDD Telsiz Yönetmeliği
- TCDD Trafiğinin Elektrikli Sinyallerle Otomatik Ve Kumandalı İdaresi Yönetmeliği (DRS)